VÝKLAD KARIET - AKO NA TO

Naučte sa rozumieť kartám

Ľudia sa vždy zaujímali o predpovedanie budúcnosti alebo tiež odhaľovanie nejasností v prítomnosti. Preto sa zaujímali napr. o výklad snov, o veštenie, alebo tiež o vykladanie kariet. Tu si pozrime ako rozumieť kartám.


Význam kariet

karty srdcové

Srdcové eso : Znamená dobro na každý pád. Teda vždy veľmi dobrá karta. Ak nasleduje za nešťastnou kartou, ruší jej nepriaznivý vplyv, alebo ho prinajmenšom zoslabí. Zvlášť oznamuje radosť, svadbu, zábavu a tiež milú návštevu.

Srdcový kráľ: prináša vždy dobro. Značí prajúceho otca, svokra, manžela, priateľa alebo mocného prívrženca, vždy nejakého staršieho muža.

Srdcová dáma: predstavuje matku, manželku, láskavú príbuznú alebo priateľku. Aj keď srdcová dáma môže tiež predstavovať nevestu alebo milenku, jedná sa skôr o staršiu osobu, zatiaľ čo mladé dievča ako milenku ukazuje - srdcová sedma.
Vo všetkom ostatnom platí všetko čo bolo povedané u srdcového kráľa. Pritom sa samozrejme rozumie, že za mužského priaznivca, láskavú ženskú osobu dosadíme.

Srdcový chlapec (jack, páža): predstavuje dobre zmýšľajúceho mladého muža, úprimného milenca alebo priateľa, ešte stále slobodného.

Srdcová desiatka: Táto karta oznamuje splnenie želania, šťastné ukončenie nerozhodnutých záležitostí.

Srdcová deviatka: Táto karta je jedna z najvýhodnejších. Znamená víťazstvo nad nepriateľom, sokom, alebo konkurenciou, úspech v sporných záležitostiach, a pokrok v obchodných veciach.

Srdcová osma: Táto karta predstavuje rodinu osoby, ktorá si necháva karty vyložiť. Jej význam záleží na kartách, ktoré ležia okolo. Inak táto karta môže znamenať tiež spôsobné dieťa.

Srdcová sedma: Predstavuje dobre vychovanou, verne milujúci, šťastím a mladosťou žiariacu mladú dievčinu.karty kárové

Kárové eso: je najšťastnejšia karta zo všetkých. Ak padne na začiatku, nie je potrebné ďalej vykladať, pretože príslušná osoba má nepochybne pred sebou skvelú budúcnosť, pokiaľ si ju náhodou nepokazí len vlastnou chybou. Táto karta znamená šťastie obzvlášť vo finančných a obchodných záležitostiach.

Kárový kráľ: predstavuje kapitalistu, peňažníka, podielnika, alebo zamestnávateľa. Môže predstavovať aj vzdialeného príbuzného.

Kárová dáma: predstavuje vydatú alebo staršiu ženu sa silne vivinutým zmyslom pre obchod. Chtivosť a lakomstvo jej nie sú vzdialené. Pre osoby nižšieho postavenia predsavuje zamestnávateľku.
Vo všetkom ostatnom platí všetko čo bolo povedané u kárového kráľa.

Kárový chlapec: predstavuje mladého slobodného muža. Nie je priamo nepriateľský, ale nie tak dobre zmýšľajúci, ako srdcový chlapec. Pre dievča, ktorá si necháva vyložiť karty, môže tiež predstavovať milenca, ktorý má peniaze, ale v láske je vlažný. Na presné zhodnotenie charakteru je potrebné brať ohľad na okolité karty. Inak môže tiež predstavovať kolegu, druha alebo priateľa.

Kárová desiatka: má veľmi priaznivý význam. Znamená hlavne veľký príjem peňazí, šťastie v obchodoch a živnosti.

Kárová deviatka: je tiež šťastná karta. Oznamuje blížiaci sa príjem alebo obchodný zisk, ale nie tak veľký ako u Károvej desiatky.

Kárová osmička: táto karta znamená peňažné straty a obchodné ťažkosti, spôsobené vlastnou vinou alebo vinou príbuzného, obyčajne kvôli márnotratnosti. Podľa okolností môže to tiež znamenať podvod alebo bankrot.

Kárová sedmička: nabáda ku krajnej šetrnosti. Znamená platobnú neschopnosť a hroziaci nedostatok peňazí, alebo tiež občasnú alebo aj stálu chudobu, ak neobmedzíte zbytočné výdavky.karty pikové

Pikové eso: oznamuje list, správu z ďaleka, dedičstvo, alebo návštevu.

Pikový kráľ: táto karta predstavuje nepriateľsky zmýšľajúceho staršieho muža úradníka, vyššieho postavenia. Zvlášť napr. advokáta, exekútora, poručníka, šľachtica, lekára, prípadne nejakého podnikateľa - kapitalistu, ktorý sa snaží zarábať k Vašej škode.

Piková dáma: táto karta predstavuje ženu, od ktorej sa nedá nič dobrého očakávať, zvlášť falošnú priateľku alebo závistlivú susedku. Pre mladého slobodného muža môže tiež predstavovať prefíkanú príživníčku, tzv. zlatokopku, alebo i nepoctivú domovníčku. Vedľa karty, ktorá znamená chorobu alebo tehotenstvo, však ohlasuje návštevu pôrodnej asistentky.
Vo všetkom ostatnom platí taktiež čo bolo povedané u pikového kráľa. Pritom sa samozrejme rozumie, že za staršieho muža, dosadíme ženskú osobu.

Pikový chlapec: predstavuje sebeckého milovníka, alebo tiež policajta, školského zamestnanca alebo súdneho vykonávateľa. Vždy ale mladého muža, ktorý budí málo dôvery.

Piková desiatka: oznamuje chorobu alebo tehotenstvo, ktoré sa týka osoby, ktorá si necháva vyložiť, alebo niekoho z jej nastávajúcej rodiny. Ak neleží v okolí karta, ktorá predstavuje osobu, ktorá si necháva vyložiť, je jej vplyv nepriaznivý a nabáda k opatrnosti.

Piková deviatka: táto karta oznamuje neočakávané nehody a nešťastia, týkajúce sa smrti, prípadne prepadnutia, krádeže, vlámania.

Piková osma: ako predstavuje srdcová osma šťastnú rodinu a spôsobné deti, tak zasa piková osma znamená ženskú vládkyňu v rodine, nešťastie a problémy v manželstve, obyčajne kvôli panovačnosti, hádavosti či márnotratnosti tejto ženy.

Piková sedma: táto karta znamená nepríjemné prekvapenie, telesnú bolesť, ktorá nepochádza od choroby, ale skôr ako trest.karty krížové

Krížové eso: táto karta ukazuje na verejné miesto, kostol, súd, úrad alebo tiež kasárne.

Krížový kráľ: táto karta predstavuje úradníka, sudcu, dôstojníka, kazateľa, správca, starostu alebo nejakého iného pyšného, domýšľavého muža, od ktorého sa nedá nič dobrého čakať.

Krížová dáma: táto karta je vždy podozrivá. Môže predstavovať vlastnú ženu alebo inú príbuznú. Spravidla však ukazuje na chtivú falošnú susedku alebo inú ženu, ktorá pozerá ako z niekoho ťažiť. Tiež to môže byť žena pokrytec, ktorá škodí pod rúškom nejakej dobročinnosti či zbožnosti.
Všetko čo bolo napísané o krížovom kráľovi v spojení s inými kartami, platí tiež o krížovej dáme s tým, že za starého muža dosadíme staršiu ženu.

Krížový chlapec: predstavuje skazeného mladíka, falošného milovníka, úžerníkov, konkurenta, nepriateľského suseda a varuje pred nečestným priateľom alebo kamarátom.

Krížová desiatka: táto karta oznamuje ohováranie, spory, nepriateľstvo, škody a podvody. Môže to byť napr. nepoctivý čašník alebo závistlivý sused. Táto karta sa osobitne vzťahuje na domov a blízke okolie.

Krížová deviatka: táto karta oznamuje prekážky všetkého druhu, žalobu, exekúciu alebo aj iný úpadok.

Krížová osma: táto karta znamená zneuctenie, zadlženie kvôli zle vychovaným deťom, nemanželské deti alebo tiež väzenie a bankrot.

Krížová sedma: táto karta neveští nič dobré. Oznamuje nešťastia a zmarené nádeje. Zvlášť ale nabáda k príprave na skazu, kvôli skazenámu dievčaťu, alebo inej nedobrej ženskej osobe.


 Výklad kariet - žena s kartami


Príklad výkladu zo šestnástich kariet


Ivete Novákovej, ktorá pracovala ako upratovačka, bolo už 37 rokov, a ešte nebola vydatá. Chcela by mať konečne istotu, a preto zašla za jednou vdovou, ktorá bola záma ako výborná vykladačka kariet. Tá mala s touto ženou súcit, a chcela nájsť čo najviac dobrých správ pre túto po vydaji túžiacu ženou, preto zvolila výklad zo šestnástich kariet.

         Chvejúca sa žena, plná nádejí dala dole karty, a teraz pred jej zrakmi ležia tieto karty:
 
Prvý rad:

krížová deviatka, krížová dáma, pikové eso, piková dáma, krížová desiatka, krížová sedma, srdcové eso, kárový chlapec.

Druhý rad:

Piková sedma, kárová osma, kárová sedma, piková desiatka, srdcová desiatka, srdcová osma, kárový kráľ, kárová deviatka.


krížová deviatka: K splneniu jej želanie stoja v ceste veľké prekážky, a nebudú chýbať ani nepríjemnosti a mrzutosti.
  krížová dáma: Nepríjemnosti a ohováranie pochádzajú od nejakej vydatej ženy, pravdepodobne susedky, ktorej táto naša nevydatá žena venuje nezaslúženú dôveru.
pikové eso: Táto falošná priateľka vykonáva návštevy i vypisuje kde-komu, aby jej uškodila, a všetkých nápadníkov zahnala a od svadby odradila.
Piková dáma: Táto zlá žena svojim falošným jazykom škodí kde sa dá. Preto by bolo najlepšie vyvarovať sa všetkých stykov s ňou a urobiť prietrž jej zlým ohováraniam a osočovaniam.
krížová desiatka: potvrdzuje, že ona zlá žena ešte ďalšie spory a mrzutosti prichystá.
krížová sedma: predstavuje samotnú nevydatú ženu, našu upratovačku, pretože už žiadnou mladou dievčinou nie je, a ani jej minulosť nie je najlepšia, vďaka čomu už nemôže byť predstavovaná srdcovou siedmou.
srdcové eso: oznamuje slávnosť a veselosť. So zreteľom na nasledujúcu kartu sa môže konať jedine o svadbu. Naša nevydatá žena teda nie je ešte stratená.
kárový chlapec: je to však asi buď nezamestaný, alebo pracovník s malým platom.

Týmto dopadol prvý rad ešte ako-tak priaznivo. Kartárka teraz vykladá druhý rad:

piková sedma: čoskoro po svadbe však naša po vydaji túžiaca žena dostane výchovný výprask ako malé dievčatko.
kárová osma: a to kvôli jej márnotratnosti a neschopnosti s malým manželovým platom vyjsť. Preto si ju musí jej muž najskôr vychovať aby z nej bola správna domáca pani.
kárová sedma: výchova bude mať úspech a žena si na skromnosť a šetrnosť zvykne. Pribudnú však ďalšie výdavky, pretože
piková desiatka: oznamuje tehotenstvo. Táto karta by mohla tiež znamenať nejakú chorobu, ale to nie je v tomto prípade, pretože nasledujúca karta
srdcová desiatka: oznamuje vždy šťastie a splené priania.
srdcová osma: žena bude šťastná so svojím dieťaťom a rodinný život sa bude vyvíjať spokojne, najmä keď nasleduje
kárový kráľ: ktorý znamená vzrast príjmov a stále zamestnanie. To potvrdzuje aj posledná karta
kárová deviatka: ktorá oznamuje príjem peňazí a v spojení s tromi predchádzajúcimi kartami dáva istotu, že všetko dobre dopadne.


srdce

Príklad výkladu zo siedmich kariet

Pán Mažňák bol málo čestný podnikateľ, prefíkaný špelulatývny obchodník, ktorý stále sníva o získaní veľkého bohatstva. A nielenže mu nestačilo, že spôsobil ako "priateľ" niekoľko škandálov jednej slobodnej bohatej žene, ktorá mu dáva i peniaze za jeho náklonnosť a intimné stretnutia, ale chcel by sa zmocniť ešte aj jednej cudzej nevesty, o ktorej vie, že má veľmi bohatých rodičov, po ktorých raz zdedí obrovský majetok, a ktorá je navyše aj veľmi krásna. A teraz sa chce dozvedieť, či sa mu jeho plán podarí, preto navštívil kartárku.
Keď boli karty trikrát zamiešané, vytiahol si pán Mažňák sedem kariet, ktoré potom doradu položil:

krížovou dámu, károvú desiatku, pikového chlapca, krížovou deviatku, pikovú deviatku, pikového kráľa a pikovú dámu.

Kartárka potom vyložila význam týchto siedmich kariet nasledovne:

krížová dáma , to je ona bahatá žena, ktorej spôsobil škandály.
kárová desiatka , značí tú hromadu peňazí, ktoré sa presťahovali od onej ženy do jeho peňaženky.
Pikový chlapec , táto karta predstavuje pána Mažňáka samotného, pretože srdcový chlapec pre neho nepripadá do úvahy.
krížová deviatka , táto karta, ktorá oznamuje prekážky a zmarené plány, hovorí, že sa mu jeho úmysel nepodarí. A tiež preto, že ešte medzi ním a kartou, ktorá dotknutú ženskú osobu predstavuje leží
piková deviatka , ktorá vždy znamená ťažké nešťastie, prepadnutie a smrť, hovorí, že ak pán Mažňák nenechá svojho úsilia, hrozí mu možno aj smrť.
Pikový kráľ , predstavuje nepriateľa, ktorý je schopný pána Mažňáka aj zabiť, ak zistí, že sa mu snaží zviesť nevestu. Nasleduje
Piková dáma , ktorá dotknutú ženskú osobu predstavuje.

©
vyklad-kariet.kvalitne.cz
mail kontakt
Vykladanie kariet, veštenie, predpovedanie budúcnosti alebo osudu, sny, anjeli, viera, Boh..., všetko sú to známe atribúty, ktoré ľudí zaujímajú od počiatku ľudskej existencie. Túžime nahliadnuť do tajomstiev života a poznania, čo bolo a čo bude...

Nostradamus a snár Veľký snár online Sféry medzi zemou a slnkom Vizionári hovoria o pravekom matriarcháte Snář královský Snář Chytrák

karty krížové